O nas

Skład Zarządu:

Alicja Teresa Woźniak – prezes

Elżbieta Masiak  – wice prezes

Urszula Nowaczyńska  – skarbnik

Skład Komisji Rewizyjnej:

Anna Fabisiak  – przewodnicząca

Bogusława Kacprowicz  – zastępca

Małgorzata Kowalska – członek

O nas:

Jesteśmy bardzo różni, ale łączy nas sympatia do ludzi, chęć niesienia pomocy.

Nasza rozpiętość wieku jest duża – od członków na emeryturze do członków w produkcyjnym wieku /36 lat ma najmłodszy  członek/. Reprezentujemy różne środowiska zawodowe, ale łączą nas doświadczenia z bezpośredniej pracy z ludźmi.

Polskie rodziny odbieramy w dużej mierze jako osamotnione w swojej egzystencji i dlatego stworzyliśmy miejsce w którym można rozmawiać o wszystkim co jest w rodzinie trudne, zdobyć potrzebną wiedzę, aby rozwiązać problem. Celem  jest wyższa jakość życia rodziny  jako całości i jej członków. Zgodnie ze statutem zajmujemy się edukacją, pomocą rodzinie i kulturą. Wśród nas są m.in: sędzia SR w Legionowie /rodzinny/ w stanie spoczynku, psycholog kliniczny, asystent rodziny, absolwent UJ, dr nauk polonistycznych, emerytowana opiekunka socjalna, przedsiębiorca… Na warsztaty zapraszamy gości o odpowiednich do tematów kwalifikacjach. Staramy się łączyć teorię z praktyką. Przyjęliśmy, że „niewiedza pogrąża człowieka w otchłani chorób, nieszczęścia i złamanego losu”, a rodzina  jest priorytetowa, bo jak to określił Platon w „Prawach” : „o ile nie zorganizuje się należycie spraw prywatnych w państwie, nie można się spodziewać, żeby przetrwały bezpiecznie prawa odnoszące się do spraw publicznych…” /str 276 -277  PWN 1960 r/

Udział w naszych pracach jest bezpłatny. Działamy non profit.